Trgovački sud u Varaždinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.070 954 1.106 925
2021. 925 1.069 1.266 788
2022. 788 766 1.068 577
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 7 2 9 9
2021. 7 3 10 10
2022. 7 3 10 10
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 115,93% 305 106 123
2021. 118,43% 227 107 127
2022. 139,43% 197 77 107
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 2 13 13 2 0,22%
2021. 2 8 7 3 0,38%
2022. 3 27 24 6 1,04%