Trgovački sud u Varaždinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 1.832 1.584 1.771 1.460
2018. 1.460 1.289 1.495 1.252
2019. 1.252 1.289 1.470 1.070
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 7 3 10 10
2018. 8 3 11 11
2019. 7 2 9 9
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 111,81% 301 158 177
2018. 115,98% 306 117 136
2019. 114,04% 266 143 163
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 9 7 13 3 0,21%
2018. 3 11 7 7 0,56%
2019. 7 52 57 2 0,19%