Općinski sud u Slavonskom Brodu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 8.440 9.359 9.390 8.480
2018. 8.480 5.733 8.889 5.349
2019. 5.405 9.676 8.634 6.831
2020. 6.831 8.328 8.670 6.393
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 20 5 25 24
2018. 20 6 26 26
2019. 27 6 33 32
2020. 25 5 30 29
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 100,33% 330 390 391
2018. 155,05% 220 221 342
2019. 89,23% 289 302 270
2020. 104,11% 269 287 299
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 93 131 150 74 0,87%
2018. 74 163 130 107 2,00%
2019. 107 188 158 137 2,15%
2020. 137 144 181 100 1,56%