Općinski sud u Slavonskom Brodu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 5.405 9.676 8.634 6.831
2020. 6.831 8.328 8.670 6.393
2021. 6.393 11.801 10.411 7.817
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 2 6 33 32
2020. 25 5 30 29
2021. 26 7 33 32
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 89,23% 289 302 270
2020. 104,11% 269 221 299
2021. 88,22% 274 302 325
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 107 188 158 137 2,01%
2020. 137 144 181 100 1,56%
2021. 100 150 166 83 1,06%