Općinski sud u Čakovcu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 2.720 4.853 5.132 2.444
2018. 2.444 4.236 4.394 2.283
2019. 2.284 7.110 6.986 3.369
2020. 3.369 6.489 6.263 3.582
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 13 6 19 19
2018. 13 7 20 21
2019. 18 8 26 26
2020. 17 7 24 24
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 105,75% 174 255 270
2018. 103,73% 190 202 209
2019. 98,26% 176 273 269
2020. 96,52% 209 270 261
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 27 33 41 19 0,78%
2018. 19 33 25 27 1,18%
2019. 27 40 46 21 0,77%
2020. 21 46 46 21 0,59%