Županijski sud u Šibeniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.440 3.170 3.358 1.252
2021. 1.252 3.070 3.108 1.231
2022. 1.231 3.091 2.908 1.414
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 12 4 16 16
2021. 12 4 16 16
2022. 12 3 15 15
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 105,93% 136 198 210
2021. 101,24% 145 192 194
2022. 94,08% 177 206 194
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 52 223 214 61 4,87%
2021. 61 190 185 68 5,52%
2022. 68 167 196 40 2,83%