Općinski sud u Koprivnici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 3.209 3.720 5.112 1.815
2018. 1.815 4.405 4.341 1.876
2019. 1.876 5.903 5.444 2.880
2020. 2.880 5.796 4.772 3.872
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 13 4 17 16
2018. 12 4 16 15
2019. 14 5 19 18
2020. 14 5 19 18
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 137,42% 130 233 320
2018. 98,55% 158 294 289
2019. 92,22% 193 328 302
2020. 82,33% 296 322 265
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 13 23 20 16 0,88%
2018. 16 12 19 9 0,48%
2019. 9 22 14 17 0,77%
2020. 17 24 26 15 0,39%