Trgovački sudovi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 30.398 24.924 31.306 24.423
2021. 24.423 29.474 31.379 22.525
2022. 22.525 23.628 28.278 17.880
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 153 80 233 227
2021. 152 75 227 219
2022. 150 69 219 220
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 125,61% 285 110 138
2021. 106,46% 262 135 143
2022. 119,68% 231 107 129
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 517 1.471 1.417 571 2,34%
2021. 571 1.386 1.436 529 2,35%
2022. 529 1.562 1.536 564 3,15%