Općinski sud u Sesvetama

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 5.621 7.459 7.147 5.917
2021. 5.917 8.731 8.266 6.391
2022. 6.391 9.648 10.877 5.799
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 22 6 28 27
2021. 23 7 30 30
2022. 21 9 30 28
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 95,82% 302 276 365
2021. 94,67% 282 296 280
2022. 112,74% 195 345 388
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 132 78 114 96 1,62%
2021. 96 87 89 92 1,44%
2022. 92 133 132 91 1,57%