Općinski sud u Sesvetama

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 8.111 7.942 5.621
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 22 5 27 26
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 97,92% 258 312 305
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 61 124 132 2,81%