Županijski sud u Varaždinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 2.888 7.226 8.275 1.839
2021. 1.839 7.272 7.703 1.435
2022. 1.435 7.319 7.059 1.696
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 30 6 36 34
2021. 27 6 33 33
2022. 27 5 32 32
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 114,52% 81 213 243
2021. 105,93% 68 220 233
2022. 96,45% 88 229 221
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 48 371 372 47 2,56%
2021. 47 316 336 28 1,95%
2022. 28 296 277 47 2,77%