Općinski kazneni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 3.305 6.981 6.240 4.046
2021. 4.046 7.062 6.037 4.923
2022. 4.923 6.123 6.111 4.835
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 27 9 36 30
2021. 24 7 31 29
2022. 24 9 33 33
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 89,39% 237 233 208
2021. 85,49% 298 244 208
2022. 99,80% 289 188 188
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 31 47 42 36 0,89%
2021. 36 46 46 36 0,73%
2022. 36 35 27 44 0,91%