Općinski kazneni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 2.982 6.179 6.372 2.789
2018. 2.789 5.922 5.874 2.838
2019. 2.838 6.316 5.849 3.305
2020. 3.305 6.981 6.240 4.046
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 36 7 43 37
2018. 30 6 36 32
2019. 25 8 33 28
2020. 27 9 36 30
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 103,12% 160 167 172
2018. 99,19% 176 185 184
2019. 92,61% 206 226 209
2020. 89,39% 237 233 208
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 14 42 25 31 1,11%
2018. 31 25 22 34 1,20%
2019. 34 28 31 31 0,94%
2020. 31 47 42 36 0,89%