Općinski sud u Crikvenici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 6.471 4.827 4.443 6.826
2021. 6.826 5.627 5.011 7.500
2022. 7.500 5.764 6.730 6.685
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 16 10 26 25
2021. 16 9 25 25
2022. 18 7 25 25
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 92,04% 561 193 178
2021. 89,05% 546 225 200
2022. 116,76% 363 231 269
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 145 186 161 170 2,49%
2021. 170 147 127 187 2,49%
2022. 187 151 166 172 2,57%