Općinski sud u Puli-Pola

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 7.869 10.358 8.482 9.784
2021. 9.784 13.079 10.768 12.134
2022. 12.134 13.113 14.430 11.116
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 24 13 37 34
2021. 27 13 40 38
2022. 26 10 36 35
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 81,89% 421 305 249
2021. 82,33% 411 344 283
2022. 110,04% 281 375 412
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 73 105 71 107 1,09%
2021. 107 148 112 149 1,23%
2022. 149 146 146 147 1,32%