Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 7.637 5.587 8.766 4.459
2021. 4.459 6.125 7.252 3.336
2022. 3.336 5.355 5.866 2.825
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 32 31 63 64
2021. 31 28 59 60
2022. 31 22 53 53
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 156,90% 186 87 137
2021. 118,40% 168 103 132
2022. 109,54% 176 101 111
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 199 613 631 181 4,06%
2021. 181 558 679 62 1,86%
2022. 62 545 554 53 1,88%