Županijski sudovi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 37.550 89.368 95.465 31.462
2021. 31.462 94.841 94.220 32.085
2022. 32.085 90.966 89.048 34.010
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 378 96 474 462
2021. 370 92 462 448
2022. 364 89 439 438
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 106,82% 120 193 207
2021. 99,35% 124 212 211
2022. 97,89% 139 208 203
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 1.577 5.641 5.578 1.640 5,21%
2021. 1.640 5.855 5.638 1.863 5,81%
2022. 1.863 4.751 4.874 1.752 5,15%