Općinski sud u Šibeniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 8.505 11.142 12.117 9.805
2020. 9.805 10.242 8.970 11.098
2021. 11.098 12.283 9.421 14.014
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 34 13 47 45
2020. 34 15 49 48
2021. 31 11 42 40
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 108,75% 295 248 269
2020. 87,58% 452 213 187
2021. 76,70% 543 307 236
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 87 238 220 105 1,07%
2020. 105 299 271 133 1,20%
2021. 133 243 230 155 1,11%