Upravni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 4.586 4.331 5.170 3.747
2021. 3.747 4.523 4.792 3.477
2022. 3.477 4.664 5.045 3.092
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 20 1 21 19
2021. 20 1 21 20
2022. 19 0 19 17
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 119,37% 265 228 272
2021. 105,95% 265 232 246
2022. 108,17% 224 283 306