Upravni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 6.998 4.465 5.670 5.793
2018. 5.793 5.405 5.935 5.263
2019. 5.263 5.254 5.931 4.586
2020. 4.586 4.331 5.170 3.747
2021. 3.747 4.523 4.792 3.477
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 17 1 18 17
2018. 17 1 18 17
2019. 20 1 21 21
2020. 20 1 21 19
2021. 20 1 21 20
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 126,99% 373 263 334
2018. 109,81% 324 318 349
2019. 112,89% 282 250 282
2020. 119,37% 265 228 272
2021. 105,95% 265 232 246