Općinski sud u Vinkovcima

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 4.262 8.409 6.794 5.883
2021. 5.883 9.511 8.203 7.213
2022. 7.213 8.706 10.323 6.394
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 19 6 25 25
2021. 19 5 24 24
2022. 19 7 26 25
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 80,79% 316 336 272
2021. 86,25% 321 396 342
2022. 118,57% 226 348 413
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 30 60 55 35 0,59%
2021. 35 69 60 43 0,60%
2022. 43 69 75 37 0,58%