Županijski sud u Osijeku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 2.886 8.920 7.945 3.862
2021. 3.862 7.818 7.922 3.774
2022. 3.774 6.591 7.087 3.279
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 33 7 40 39
2021. 34 7 41 37
2022. 33 7 40 38
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 89,07% 177 229 204
2021. 101,33% 174 214 217
2022. 107,53% 169 173 187
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 99 328 265 162 4,19%
2021. 162 394 380 178 4,72%
2022. 178 331 294 216 6,59%