Općinski sud u Sisku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 5.201 8.464 8.000 5.665
2021. 5.665 10.154 7.772 8.054
2022. 8.054 9.933 10.526 7.670
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 26 4 30 29
2021. 25 3 28 28
2022. 28 2 30 30
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 94,52% 258 292 276
2021. 76,54% 378 363 278
2022. 105,97% 266 337 357
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 15 39 44 10 0,18%
2021. 10 25 14 21 0,26%
2022. 21 33 28 27 0,35%