Općinski sud u Požegi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.576 3.650 3.011 2.252
2021. 2.252 5.105 4.256 3.110
2022. 3.110 4.986 5.258 3.180
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 10 3 13 13
2021. 12 3 15 15
2022. 12 4 16 16
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 82,49% 273 281 232
2021. 83,37% 267 340 284
2022. 105,46% 221 312 329
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 7 36 36 7 0,31%
2021. 7 25 25 8 0,26%
2022. 8 62 62 12 0,38%