Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 11.311 13.274 12.451 12.133
2021. 12.133 14.900 12.784 14.252
2022. 14.252 14.862 13.480 15.631
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 22 11 33 40
2021. 22 10 32 39
2022. 19 10 29 36
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 93,80% 356 332 311
2021. 85,80% 407 382 328
2022. 90,70% 423 413 374