Trgovački sud u Zadru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.183 1.372 1.628 1.065
2021. 1.065 1.563 1.639 1.050
2022. 1.050 1.191 1.511 732
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 6 5 11 11
2021. 6 4 10 10
2022. 6 3 9 9
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 118,66% 239 125 148
2021. 104,86% 234 156 164
2022. 126,87% 177 132 168
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 12 121 124 9 0,85%
2021. 9 78 77 13 1,24%
2022. 13 28 33 10 1,37%