Općinski sud u Koprivnici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 2.880 5.796 4.772 3.872
2021. 3.872 7.317 7.072 4.157
2022. 4.157 5.746 6.679 3.348
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 14 5 19 18
2021. 15 6 21 20
2022. 17 4 21 19
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 82,33% 296 322 265
2021. 96,65% 215 366 354
2022. 116,24% 183 302 352
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 17 24 26 15 0,39%
2021. 15 23 12 26 0,63%
2022. 26 52 38 40 1,19%