Općinski sud u Makarskoj

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 5.323 5.185 4.559
2020. 4.559 4.827 4.468 4.908
2021. 4.908 6.485 5.758 5.661
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 17 2 19 18
2020. 16 2 18 17
2021. 16 2 18 18
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 97,41% 321 296 288
2020. 92,56% 401 284 263
2021. 88,79% 359 360 320
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 66 110 184 4,04%
2020. 184 82 73 193 3,93%
2021. 193 153 189 175 3,09%