Općinski sud u Gospiću

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 2.699 2.636 2.584 2.751
2018. 2.751 2.168 2.249 2.675
2019. 2.680 3.686 3.485 3.368
2020. 3.368 4.337 3.365 4.320
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 6 2 8 8
2018. 6 2 8 8
2019. 11 2 13 12
2020. 10 2 12 11
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 98,03% 389 330 323
2018. 103,74% 434 271 281
2019. 94,55% 353 307 290
2020. 77,59% 469 394 306
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 67 47 42 72 2,62%
2018. 72 49 46 75 2,80%
2019. 75 63 52 86 3,01%
2020. 86 118 85 119 2,75%