Općinski radni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 3.678 2.515 3.232 2.963
2018. 2.963 6.344 4.630 4.677
2019. 4.677 4.083 3.894 4.870
2020. 4.870 13.489 4.587 13.774
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 22 1 23 22
2018. 22 1 23 22
2019. 24 0 24 24
2020. 22 0 22 22
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 128,51% 335 114 147
2018. 72,98% 369 288 210
2019. 95,37% 456 170 162
2020. 102,11% 1096 613 209
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 138 87 141 84 2,83%
2018. 84 105 123 66 1,41%
2019. 66 81 92 55 1,13%
2020. 55 63 49 69 0,50%