Vrhovni sud Republike Hrvatske

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 13.967 8.265 9.509 12.723
2021. 12.723 8.662 10.019 11.361
2022. 11.361 7.467 10.072 8.748
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 38 24 62 78
2021. 37 25 62 74
2022. 36 24 60 77
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 115,05% 488 106 122
2021. 115,67% 414 117 135
2022. 134,89% 317 97 131