Općinski sud u Zadru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 9.957 13.324 13.575 9.724
2018. 9.724 12.447 12.625 9.545
2019. 9.613 18.208 16.855 12.486
2020. 12.486 20.628 15.851 17.462
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 37 22 59 58
2018. 36 22 58 57
2019. 51 24 75 73
2020. 50 24 74 72
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 101,88% 261 230 234
2018. 101,43% 276 218 221
2019. 92,57% 270 249 231
2020. 76,84% 402 289 222
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 513 425 528 410 4,22%
2018. 410 292 441 261 2,73%
2019. 261 404 383 282 2,76%
2020. 282 665 616 331 1,90%