Županijski sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 4.018 9.547 8.405 5.160
2021. 5.160 8.155 7.893 5.441
2022. 5.441 6.678 6.864 5.255
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 31 8 39 39
2021. 32 8 40 39
2022. 30 7 37 36
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 88,04% 224 245 216
2021. 96,79% 252 209 202
2022. 102,79% 279 186 191
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 190 450 401 239 4,63%
2021. 239 511 532 220 4,04%
2022. 220 364 340 245 4,66%