Općinski sud u Đakovu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.528 3.461 3.314 1.656
2021. 1.656 5.269 4.934 2.005
2022. 2.005 4.363 5.096 1.343
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 14 4 18 18
2021. 13 4 17 17
2022. 14 8 22 22
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 95,75% 182 192 184
2021. 93,64% 148 310 290
2022. 116,80% 96 198 232
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 5 16 19 2 0,12%
2021. 2 15 13 4 0,20%
2022. 4 25 29 1 0,07%