Općinski sud u Đakovu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 3,497 3,134 1,528
2020. 1.528 3.461 3.314 1.656
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 14 4 18 17
2020. 14 4 18 18
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 89,62% 178 206 184
2020. 95,75% 182 192 184
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 12 13 5 0,39%
2020. 5 16 19 2 0,12%