Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak dokazuje da:

 • nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage
 • ne postoji potvrđena optužnica
 • nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga
 • nije donesena nepravomoćna presuda.
Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti:

 • preko portala e-Građani
 • u općinskom sudu. 

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak dokazuje:

I. da protiv punoljetne osobe koja zahtijeva izdavanje uvjerenja:

 • nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage
 • ne postoji potvrđena optužnica
 • nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga
 • nije donesena nepravomoćna presuda.

II. da protiv maloljetne osobe koja zahtijeva izdavanje uvjerenja:

 • nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju pripremnog postupka
 • u situacijama kada nije proveden pripremni postupak, nije niti određena sjednica vijeća ili rasprava, a nakon što je prethodno ispitana osnovanost prijedloga za izricanje maloljetničke sankcije te je utvrđeno da ne postoje osnove za vođenje postupka odnosno da nije svrhovito vođenje postupka prema maloljetniku
Izdavanje uvjerenja putem portala e-Građani i sustava e-Ovlaštenja

Izdavanje uvjerenja preko portala e-Građani odnosno sustava e-Ovlaštenja moguće je za fizičke i pravne osobe.


Sudska pristojba ne plaća se za izdavanje uvjerenja kojima je svrha:

 • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
 • ostvarivanje prava iz socijalne skrbi​
 • zasnivanje radnog odnosa.

Pravne osobe koje obavljaju javne ovlasti, ne plaćaju sudsku pristojbu ako se izdavanje uvjerenja traži za potrebe postupaka koji proizlaze iz obavljanja javnih ovlasti.

Uvjerenje za pravnu osobu može zatražiti fizička osoba koja ima pravo zastupanja pravne osobe, što se provjerava kroz sustav e-Ovlaštenja.

Sudska pristojba se za ostale svrhe naplaćuje sukladno Uredbi o Tarifi sudskih pristojbi.

Plaćanje sudske pristojbe u iznosu od 1,99 eura (15,00 kuna) prije slanja zahtjeva sudu obavlja se preko Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske. Uvjeti naplate javnih davanja u sklopu Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske dostupni su na internetskoj stranici FINA-e.

Sva uvjerenja preko portala e-Građani izdaje Općinski kazneni sud u Zagrebu i vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Uvjerenje možete pronaći na stranici na kojoj se pregledavaju podneseni zahtjevi te će se po izboru dostaviti na adresu elektroničke pošte ako je korisnik upisao navedeni podatak, a za fizičke osobe dostavlja se u Osobni korisnički pretinac na portalu e-Građani.

Izdavanje uvjerenja na sudu

Ako je uvjerenje potrebno za uporabu u inozemstvu ili ako ste oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi prema drugoj osnovi, zahtjev morate podnijeti u općinskom sudu, odnosno njegovoj stalnoj službi. 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja možete podnijeti osobno ili, u slučaju vaše spriječenosti, može ga podnijeti druga osoba kojoj ste dali punomoć, a na kojoj potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi.   

Uvjerenja izdaju svi općinski sudovi i njihove stalne službe neovisno o mjestu vašeg prebivališta, odnosno sjedišta.
 
Adrese, kontakti i radno vrijeme sudova dostupni su na stranici Sudovi Republike Hrvatske.

Potrebna dokumentacija

Za izdavanje uvjerenja da se protiv vas ne vodi kazneni postupak potrebno je:

 • ispuniti jedan primjerak obrasca zahtjeva za izdavanje uvjerenja (Obrazac br. 9 - možete ga preuzeti u rubrici Obrasci)
 • priložiti punomoć ako se uvjerenje traži za drugu osobu
 • predočiti osobnu iskaznicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice osobe za koju se traži uvjerenje i osobe kojoj je dana punomoć
 • platiti sudsku pristojbu u iznosu od 3,98 eura (30 kuna) u državnim biljezima ili priložiti potvrdu o uplati putem internet bankarstva, ako niste oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi. Ako plaćate putem Internet bankarstva, podatke potrebne za uplatu možete pronaći na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Sva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, bilo da su izdana kroz portal e-Građani bilo u sudu, izdaju se s elektroničkim potpisom te ih stoga više ne potpisuju službenici suda niti se na njih stavlja pečat suda, a vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj. 

Iznimno, za uporabu ovog uvjerenja u inozemstvu u sudu možete zatražiti izdavanje uvjerenja potpisanog od ovlaštenog službenika s pečatom suda.
 
Vjerodostojnost uvjerenja može se provjeravati kroz portal e-Građani u razdoblju od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja, bez prijave na sustav e-Građani, preko poveznice Provjera vjerodostojnosti uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak.