Priopćenja i obavijesti

U subotu, 20. studenog 2021. godine u periodu od 09:30 do 13:00 sati, zbog interventnih radova na infrastrukturi doći će do otežanog ili onemogućenog pristupa Sudskom registru, sustavu eSPIS te aplikacijama e-Komunikacija, Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, e-Predmet i e-Oglasna ploča.
19.11.2021.

O sudovima

U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju sudovi kao posebna tijela državne vlasti. Obavljaju je samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom.

Sudovi  sude na temelju Ustava Republike Hrvatske, pravne stečevine Europske unije, međunarodnih ugovora, zakona i  drugih  važećih izvora prava.

Sudovi odlučuju u sporovima o temeljnim pravima i obvezama čovjeka, o pravima i obvezama Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o pravima i obvezama drugih pravnih osoba, izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela i prekršaja utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlučuju o zakonitosti općih i pojedinačnih akata javnopravnih tijela, rješavaju sporove o osobnim odnosima građana, radne, trgovačke, imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju u drugim pravnim stvarima kad je to zakonom određeno.

Pročitaj više o sudovima