Priopćenja i obavijesti

Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu suda i Stalnoj službi u Ivanić-Gradu, u razdoblju od 10. lipnja do zaključno 31. kolovoza 2024., radit će u ljetnom radnom vremenu:    od 07,00 do 15,00 sati
03.06.2024.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Poslovni broj: 13 Su-524/2019 Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica, dana 2. listopada 2023. godine objavljuje obavijest o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona II.
02.10.2023.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu suda i Stalnoj službi u Ivanić-Gradu, u razdoblju od 1. lipnja do zaključno 1. rujna 2023., radit će u ljetnom radnom vremenu:    od 07,00 do 15,00 sati
31.05.2023.
Općinski sud u Velikoj Gorici
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SUDAČKOG VIJEĆA IZ REDOVA SUDACA ŽUPANIJSKOG SUDA U VELIKOJ GORICI I IZ REDOVA SUDACA OPĆINSKIH SUDOVA
17.03.2023.
Općinski sud u Velikoj Gorici
ODLUKA O IMENOVANJU IZBORNOG POVJERENSTVA I BIRAČKOG ODBORA
17.03.2023.
Općinski sud u Velikoj Gorici
ODLUKA O DANU ODRŽAVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SUDAČKOG VIJEĆA ŽUPANIJSKOG SUDA U VELIKOJ GORICI
17.03.2023.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Od 10. veljače 2023. svi prijedlozi zemljišnoknjižnom sudu podnose se elektronički, putem javnih bilježnika ili odvjetnika kao ovlaštenih korisnika informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda, a nadležno državno odvjetništvo samostalno podnosi prijedlog za upis elektronički putem, sukladno članku 105. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 63/19. i 128/22.).
13.02.2023.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Na temelju članka 8. stavka 1. točke 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22 - dalje: ZDSV), a u svezi sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“ br. 67/18 i 21/22), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća donosi O D L U K U
23.11.2022.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća iz reda sudaca na temelju odredbe članka 16. stavak 7. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22) objavljuje utvrđene liste kandidata za izbor članova Državnog sudbenog vijeća iz reda prvostupanjskih sudova i njihove životopise.
23.11.2022.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Na temelju odredbe članka 11. stavak 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22), Državno sudbeno vijeće 31. listopada 2022. donosi ODLUKU
23.11.2022.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Poslovni broj: 13 Su-524/2019 Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica, dana 20. rujna 2022. objavljuje obavijest o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona I. Postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka započeti će 26. rujna 2022. u zgradi Trg kralja Tomislava 37, Velika Gorica.
21.09.2022.
Općinski sud u Velikoj Gorici
O G L A S Kod ovoga suda pravomoćno je dovršen kazneni postupak protiv okr. I. okr. Jurice Šandor, OIB: 43091675244, sina Mirka, rođenog 3.3.1983. i II.okr. Stjepana Dubravac zbog kaznenog djela čl. 190. st. 2. KZ/11
22.07.2022.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Velikoj Gorici objavljuje da je temeljem Odluke predsjednice suda, pod poslovnim brojem: 13 Su-524/2019-5 od 13. svibnja 2022., obnovljena zemljišna knjiga za katastarsku općinu Gradići Novi Zona 1. Uvid u obnovljenu zemljišnu knjigu može se izvršiti radnim danom od ponedjeljka do četvrtka od 8,00 do 11,00 sati u zemljišnoknjižnom odjelu suda.
13.05.2022.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Poslovni broj: 13 Su-524/2019 Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica, dana 23. kolovoza 2021. objavljuje obavijest o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Gradići Novi - zona I.
24.08.2021.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Od 1. lipnja 2021. radno vrijeme sudske pisarnice je od 08 - 12 sati radnim danom, zemljišnoknjižnog odjela od 08-11 sati od ponedjeljka do četvrtka (dijeli se 40 brojeva)
01.06.2021.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Velikoj Gorici objavljuje da je temeljem Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave, pod poslovnim brojem: 13 Su-524/2019-2 od 6.svibnja 2021., obnovljena zemljišna knjiga za dio katastarske općine Kurilovec i to Kurilovec Novi - Zona 3.
06.05.2021.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Velikoj Gorici objavljuje da je temeljem Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave broj broj: 13-Su-531/2020 od 29. listopada 2020. u postupku dopune dijela zemljišne knjige za k.o. Buševec, pod poslovnim brojem predmeta Z-6446/20 sastavio nove zemljišnoknjižne čestice.
05.11.2020.
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Velikoj Gorici objavljuje da je temeljem Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Poslovni broj: Broj: 13 Su-532/2020-1 Velika Gorica, 30. listopada 2020.u postupku otvaranja zemljišne knjige za k.o. Pustike,Općinski sud u Velikoj Gorici sastavio sve zemljišno knjižne uloške.
05.11.2020.
Općinski sud u Velikoj Gorici
 

Općinski sud u Velikoj GoriciNadležnost:
1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,
2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,
3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,
4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,
6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,
8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Općinski sud u Velikoj Gorici nadležan je za područje općina: Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Orle i Pokupsko, te gradova: Ivanić-Grad i Velika Gorica