Priopćenja i obavijesti

Poslovni broj: 13 Su-524/2019 Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica, dana 20. rujna 2022. objavljuje obavijest o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona I. Postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka započeti će 26. rujna 2022. u zgradi Trg kralja Tomislava 37, Velika Gorica.
21.09.2022.
O G L A S Kod ovoga suda pravomoćno je dovršen kazneni postupak protiv okr. I. okr. Jurice Šandor, OIB: 43091675244, sina Mirka, rođenog 3.3.1983. i II.okr. Stjepana Dubravac zbog kaznenog djela čl. 190. st. 2. KZ/11
22.07.2022.
Općinski sud u Velikoj Gorici objavljuje da je temeljem Odluke predsjednice suda, pod poslovnim brojem: 13 Su-524/2019-5 od 13. svibnja 2022., obnovljena zemljišna knjiga za katastarsku općinu Gradići Novi Zona 1. Uvid u obnovljenu zemljišnu knjigu može se izvršiti radnim danom od ponedjeljka do četvrtka od 8,00 do 11,00 sati u zemljišnoknjižnom odjelu suda.
13.05.2022.
Poslovni broj: 13 Su-524/2019 Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica, dana 23. kolovoza 2021. objavljuje obavijest o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Gradići Novi - zona I.
24.08.2021.
Od 1. lipnja 2021. radno vrijeme sudske pisarnice je od 08 - 12 sati radnim danom, zemljišnoknjižnog odjela od 08-11 sati od ponedjeljka do četvrtka (dijeli se 40 brojeva)
01.06.2021.
Općinski sud u Velikoj Gorici objavljuje da je temeljem Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave, pod poslovnim brojem: 13 Su-524/2019-2 od 6.svibnja 2021., obnovljena zemljišna knjiga za dio katastarske općine Kurilovec i to Kurilovec Novi - Zona 3.
06.05.2021.
Općinski sud u Velikoj Gorici objavljuje da je temeljem Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave broj broj: 13-Su-531/2020 od 29. listopada 2020. u postupku dopune dijela zemljišne knjige za k.o. Buševec, pod poslovnim brojem predmeta Z-6446/20 sastavio nove zemljišnoknjižne čestice.
05.11.2020.
Općinski sud u Velikoj Gorici objavljuje da je temeljem Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Poslovni broj: Broj: 13 Su-532/2020-1 Velika Gorica, 30. listopada 2020.u postupku otvaranja zemljišne knjige za k.o. Pustike,Općinski sud u Velikoj Gorici sastavio sve zemljišno knjižne uloške.
05.11.2020.