K-36/2013 - OGLAS

O G L A S

Kod ovoga suda pravomoćno je dovršen kazneni postupak protiv okr. I. okr. Jurice Šandor, OIB: 43091675244, sina Mirka, rođenog 3.3.1983. i II.okr. Stjepana Dubravac zbog kaznenog djela čl. 190. st. 2. KZ/11

Kako je u predmetu potrebno izvršiti povrat dijela privremeno oduzetih novčanih sredstava I. okrivljeniku Jurici Šandor, ovime se pozivaju osobe koje polažu pravo na nasljedstvo s dokazom da su nasljednici javiti se Općinskom sudu u Velikoj Gorici pozivom na gornji broj spisa radi povrata financijskih sredstava u roku od 3 mjeseca od dana objave ovog oglasa na internetskim stranicama suda i na e-oglasnoj ploči.