Lista kandidata za izbor članova Državnog sudbenog vijeća iz reda prvostupanjskih sudova

Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća iz reda sudaca na temelju odredbe članka 16. stavak 7. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22) objavljuje utvrđene liste kandidata za izbor članova Državnog sudbenog vijeća iz reda prvostupanjskih sudova i njihove životopise.

  1. Goran Goluža, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu
  2. Silvija Sunčana Stubičar, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu