Županijski sud u Slavonskom Brodu

  Slika_suda   Županijski sud u Slavonskom Brodu
     Tome Skalice 2
     35000 Slavonski Brod

      tel. (+385 35) 405-100
      fax. (+385 35) 405-110

      email: ured.predsjednika@zssb.pravosudje.hr

Županijski sud u Slavonskom Brodu nadležan je za područje Općinskog suda u Požegi i Općinskog suda u Slavonskom Brodu.