Zgrada Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.

Informacije za stranke

Nadležnost:

Nadležnost Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske propisana je odredbom članka 26. Zakonom o sudovima (Narodne novine br.28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) 

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske: 

1. odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, 

2. rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, 

3. odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisano posebnim zakonom, 

4. odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, 

5. provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima, 

6. obavlja druge poslove određene zakonom.

Više o nadležnosti suda