Općinski sud u Požegi
Općinski sud u Požegi
      Nadležnost:
     1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,
     2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i
     vode zemljišne knjige,
     3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom
     propisana stvarna nadležnost drugog suda,
     4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom
     propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
     5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih
     tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim
     odlukama,
     6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz
     svoje nadležnosti,
     7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama
     Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,
     8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.
 
Općinski sud u Požegi nadležan je za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika te za područje gradova: Kutjevo, Pleternica i Požega.