Odluka - o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Zakorenje