Priopćenja i obavijesti

Oglas o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Daranovci nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
19.10.2021.
Obavijest o izdavanju potvrda u svrhu kandidiranja na dopunskim izborima nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
03.09.2021.
Sudski savjetnik u Općinskom sudu u Požegi, Mihovil Budimir, broj tel. 034/290 505; 290 500, e-mail adresa: mihovil.budimir@ospz.pravosudje.hr, imenuje se ovlaštenom osobom za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika Općinskog suda u Požegi.
28.06.2021.
Viša sudska savjetnica Irena Papoušek, broj tel. 034/290 516, e-mail adresa: irena.papousek@ospz.pravosudje.hr, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općinskom sudu u Požegi.
28.06.2021.
Sudski savjetnik u Općinskom sudu u Požegi, Mihovil Budimir, broj tel. 034/290 505; 290 500, e-mail adresa: mihovil.budimir@ospz.pravosudje.hr, imenuje se povjerenikom za etiku u Općinskom sudu u Požegi.
28.06.2021.
Zbog nastale situacije u vezi elementarne nepogode, određuju se dani i vrijeme primanja stranaka u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Požegi, kako slijedi:
28.06.2021.
Imenuje se koordinator za zaštitu od bolesti COVID-19: Tanja Last, telefon 034/290 500, e-mail: tanja.last@ospz.pravosudje.hr
14.06.2021.
ODLUKA  O MJERAMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-Cov-2 I ORGANIZACIJI RADA OPĆINSKOG SUDA U POŽEGI ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE
03.11.2020.