Javna nabava

JAVNA NABAVA - Općinski sud u Požegi
Profil naručitelja
Naziv suda Općinski sud u Požegi
Adresa Sv. Florijana 2
Poštanski broj i grad 34000 Požega
Matični broj naručitelja 03310302
OIB naručitelja 49328464172
e- mail ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
Obavijest sukladno člancima 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Požegi kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.