Obavijest - k.o. Zagrađe

O B A V I J E S T

o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Zagrađe 

 

Predočavanje započinje dana 4.9.2023. i održat će se u terenskom uredu u prostorijama NK "Graničar" Zagrađe, na adresi Zagrađe BB.

 

Detaljnije u prilozima.