Rezultati rada Općinskog suda u Požegi u četvrtom tromjesečju 2022.

Sud

Neriješeno na početku

Primljeno

Riješeno

Neriješeno na kraju

CR

 

Općinski sud u Požegi

 

4005

 

1453

 

1373

 

4083

 

94,63%