Rezultati rada Općinskog suda u prvom tromjesečju 2023. godine

Sud

Neriješeno na početku

Primljeno

Riješeno

Neriješeno na kraju

CR

Općinski sud u Požegi

4103

1465

2053

3513

140,20%