Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19