Rezultati rada Općinskog suda u Požegi u drugom tromjesečju 2022.

Sud

Neriješeno na početku

Primljeno

Riješeno

Neriješeno na kraju

CR

Općinski sud u Požegi

3752

1773

1643

3878

92,89%