Rezultati rada Općinskog suda u Požegi u drugom tromjesečju 2023. godine

Sud

Neriješeno na početku

Primljeno

Riješeno

Neriješeno na kraju

CR

Općinski sud u Požegi

3511

1176

969

3718

82,40 %