Rezultati rada Općinskog suda u Požegi u trećem tromjesečju 2023. godine

Sud

Neriješeno na početku

Primljeno

Riješeno

Neriješeno na kraju

CR

Općinski sud u Požegi

3724

1777

1144

4357

64,38 %