Zgrada Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske propisana je odredbom članka 12. stavka 3 Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.- dalje ZUS)

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE:
-    odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba,
-    odlučuje o zakonitosti općih akata,
-    odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova,
-    odlučuje u drugim zakonom propisanim slučajevima.