Priopćenja i obavijesti

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - administrativni referent - sudski zapisničar - poziv na testiranje
29.06.2023.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - administrativni referent - sudski zapisničar
01.06.2023.
Obavijest kandidatima o rezultatima pisanog testiranja i intervjua, te konačna rang lista
24.02.2023.
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za predmete nabave iz plana nabave roba i usluga za 2023. godinu
17.02.2023.
Odluka o osnivanju povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave u 2023. godinu
17.02.2023.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja, te popis kandidata koji mogu pristupiti testiranju - stručni suradnik psiholog.
15.02.2023.

Općinski sud u Vukovaru

Nadležnost:

 1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,

 2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,

 3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,

 4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,

 5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

 6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

 7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

 8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Mjesna nadležnost

Općinski sud u Vukovaru mjesno je nadležan za područje općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja, te gradova Ilok i Vukovar.